4. TENT
Rotterdam Cultural Histories #23: de verdwijning van Blankenburg en natuurgebied De Beer met de film ‘Onder zes meter zand’ van Noëlle Ingeveldt & Juriaan van Berkel. // Studio Dennis Vanderbroeck met de voorstelling A Masterpiece. Gratis toegang tijdens het kunstweekend (behalve tijdens de voorstelling).#installation #archive #video(Witte de Withstraat 50, 3012 BR)
Rotterdam Cultural Histories #23: de verdwijning van Blankenburg en natuurgebied De Beer met de film ‘Onder zes meter zand’ van Noëlle Ingeveldt & Juriaan van Berkel. // Studio Dennis Vanderbroeck met de voorstelling A Masterpiece. Gratis toegang tijdens het kunstweekend. (behalve tijdens de voorstelling op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur.)
De ontwikkeling van de Europoort eind jaren ’50, begin jaren ’60, betekende het einde voor dit natuurreservaat. Het werd in 1964, tijdens het broedseizoen, met autobanden en olie weggebrand. Ook de dorpen Blankenburg en Nieuwesluis werden met de grond gelijkgemaakt en begraven onder zand, om plaats te maken voor industrie. Protest was er nauwelijks en werd niet gehoord. Het onbetwiste primaat lag bij de groei van de haveneconomie. Groeiende welvaart zou vanzelf tot meer welzijn leiden, was destijds de gedachte. Wel werd de belofte gedaan dat de verdwijning van De Beer zou worden ‘gecompenseerd’. Dat is nooit gebeurd. In hun documentaire ‘Onder zes meter zand’ onderzoeken kunstenaars Noëlle Ingeveldt en Juriaan van Berkel van Studio Berkveldt hoe het Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam destijds hebben gehandeld, en wat de gevolgen waren van de vernietiging van De Beer. Historicus Ed Buijsman deelt documenten die hij over die tijd verzamelde tijdens zijn onderzoek naar de geschiedenis naar natuurmonument De Beer. Rotterdam Cultural Histories, een samenwerking tussen TENT en Kunstinstituut Melly, onderzoekt onze gemeenschappelijke wortels in Rotterdam. Deze editie werd samengesteld door TENT.
The development of the Europoort in the late 1950s and early 1960s marked the end for this nature reserve. It was burned away with car tyres and oil in 1964, during the breeding season. The villages of Blankenburg and Nieuwesluis were also razed to the ground and buried under sand to make way for industry. Protest was rare and not heard. The undisputed primacy was on the growth of the port economy. Growing prosperity would automatically lead to more welfare, was the thinking at the time. However, a promise was made that De Beer's disappearance would be 'compensated'. That never happened. In their documentary 'Under six metres of sand', artists Noëlle Ingeveldt and Juriaan van Berkel of Studio Berkveldt investigate how the Port Authority and the Municipality of Rotterdam acted at the time, and what the consequences of De Beer's destruction were. Historian Ed Buijsman shares documents he collected about that time during his research into the history to natural monument De Beer. Rotterdam Cultural Histories, a collaboration between TENT and Art Institute Melly, explores our common roots in Rotterdam. This edition was curated by TENT.
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.