11. ROOF-A
Twee solotentoonstellingen: ‘No Matter The Weather’ – Vera Gulikers // ‘Hurry Slowly’ – Hester Oerlemans.#sculpture #painting(Westplein 9b, 3016 BM)
Twee solotentoonstellingen: ‘No Matter The Weather’ – Vera Gulikers // ‘Hurry Slowly’ – Hester Oerlemans.
In het werk van Hester Oerlemans botsen tegengestelden op elkaar: het huiselijke en het nomadische, het westerse en het oosterse, het vertrouwde en het vreemde. Naar eigen zeggen is de kunstenaar gefascineerd door de plotselinge nabijheid van dat wat van ver komt. Oerlemans: ‘Ik word in eerste instantie getriggerd door de kleuren en de exotische patronen op de foto’s, maar ook door de achterliggende problematiek van wereldwijde migratie.De tekeningen ogen direct, onopgesmukt en fris, ze tonen onverbloemd de sporen van hun totstandkoming. De sleutel tot hun energieke effectiviteit is de lijnvoering, in het bijzonder die onnavolgbare balans tussen precisie en nonchalance, tussen spontaniteit en perfectie. Het is deze moeilijk beheersbare kwaliteit die Oerlemans vertaald naar schilderijen op groter formaat. Oerlemans schildert niet met penseel maar met sjabloon en spuitbus. ‘Door te werken in series’, zegt de kunstenaar, ‘merk je dat je als schilder met steeds minder toe kan.’ Hurry slowly, de titel van de tentoonstelling, kan worden opgevat als een uitnodiging al te voorbarige conclusies even op te schorten.

Vera Gulikers speelt met het maken van de eerste indruk. Zowel de beelden als de schilderijen zijn groot. Ze hebben de kleuren van snoepwinkels en meisjeskamers, pastelgroen, geel en roze. Er is veel stof tot nadenken. Zoals door de motieven en beelden uit de oeuvres van beroemde of vergeten historische vrouwelijke kunstenaars. Het schildergebaar en de nuances van kleur en textuur worden afgewisseld met reliëf-inkt-druktechniek en de fluweelachtige oppervlaktes die ontstaan als microvezels in lijm worden vastgezet (flock). Voor Vera is schilderkunst een tijdreis-machine, je kunt tegelijkertijd in contact met de middeleeuwen staan en met video-games. Altijd nu, soms buiten de tijd. Vera Gulikers laat zien hoe je kunt nadenken over je leven en de wereld, over de persoonlijke en maatschappelijke dimensies van de onderdrukking van vrouwen, over de waarde van bewuste waarneming en concentratie tegenover een accelererende en fragmenterende cultuur. Niet leunend op tekst en concepten, ideologieën en meningen, maar door je ogen, je handen, je materiaal en je intuïtie te volgen. Door kritisch te denken in beelden. Door toeval en genot toe te laten en vooral je lef en inventiviteit te vieren. Dit is levensbevestigende kunst, die naar vrijheid ruikt, en niet de ogen sluit voor ernst, weemoed, hartstocht en verdriet, maar die je met haar wijsheid en trots wil meenemen in haar drang om te spelen, te ontdekken, te lachen en te dansen. Zeg ja.
In Hester Oerlemans work opposites collide: the domestic and the nomadic, the Western and the Eastern, the familiar and the strange. The artist is fascinated by the sudden proximity of that which comes from afar. She is triggered by the colors and exotic patterns in photographs, but also by the underlying issue of global migration. The drawings look direct, unadorned, and fresh; they show undisguised traces of their creation. The key to their energetic effectiveness is the linework, in particular that inimitable balance between precision and nonchalance, between spontaneity and perfection. It’s this quality that Oerlemans translate into larger-scale paintings. Oerlemans doesn’t use paintbrushes but stencils and sprays cans. By working in series she notice as a painter that you can do with less and less. Hurry Slowly, the title of the exhibition, can be understood as an invitation to suspend overly premature conclusions, even just for a while.

Vera Gulikers’ work plays with making a first impression. Both the sculptures and the paintings are large. They use colours that recall candy shops and young girls’ bedrooms: pastel green, yellow, and pink. There is much food for thought, some provided by her use of the motifs and images from the oeuvres of famous or forgotten female artists from history. The brushstrokes and nuances of colour and texture are interspersed with relief ink-printing techniques and the velvety surfaces created when microfibres are fixed in glue (flock). For Vera, painting is a time travel machine — you can be in touch with the Middle Ages and video games at the same time. Her art emerge from an open creative process, the curious and intuitive study of what hands, eyes, and materials can produce. Not by leaning on text and concepts, ideologies, and opinions. By thinking critically in images. By allowing chance and pleasure and, above all, celebrating your spirit and inventiveness.
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.