25. Murals Inc.
‘Wall : Painting’, met Marie Aly, Jasper van der Graaf, Johannes Mundinger en Pavel Rtue.#murals #painting(Piekstraat 31, 3071 EL)
‘Wall : Painting’, met Marie Aly, Jasper van der Graaf, Johannes Mundinger en Pavel Rtue.
Murals Inc. presenteert 'Wall : Painting' - een tentoonstelling over schaalvergroting en -verkleining in relatie tot het schilderen op muur en doek. Muurschilderingen zijn vaak monumentaal. De impact van een monumentale muurschildering op de toeschouwer is groot. Wat gebeurd er als een schilder zijn werkwijze in maatverhoudingen laat fluctueren? Welke skills heb je nodig om zowel de complexe architectonische drager als het 'simpele' witte doek tot leven te brengen? Marie Aly, Jasper van der Graaf, Johannes Mundinger en Pavel Rtue zijn schilders die zowel grote muurschilderingen maken als op doek werken. Tijdens de tentoonstelling 'Wall : Painting' zullen zij hun omgang met beide media tonen. Naast de ervaringen van de maatverhoudingen en de vragen die dat oproept, toont 'Wall : Painting' ook gewoon vier gerenommeerde schilders die in wisselwerking een prachtige tentoonstelling neerzetten en waarbij ieder apart een inhoudelijk gemotiveerde schilderstijl uitdragen. Kom naar de tentoonstelling, laat de maatverhoudingen op je inwerken, maak foto's, plaats ze op Instagram en ervaar opnieuw de tentoonstelling maar dan op je schermpje.
Murals Inc. presents 'Wall : Painting' - an exhibition on scale and scale reduction in relation to painting on wall and canvas. Murals are often monumental. The impact of a monumental mural on the viewer is great. What happens when a painter allows his working method to fluctuate in dimensional proportions? What skills do you need to bring both the complex architectural support and the 'simple' white canvas to life? Marie Aly, Jasper van der Graaf, Johannes Mundinger and Pavel Rtue are painters who create large murals as well as work on canvas. During the exhibition 'Wall : Painting', they will show their handling of both media. Apart from the experiences of dimensional relationships and the questions it raises, 'Wall : Painting' also simply shows four renowned painters interacting to create a wonderful exhibition, each of them conveying a substantively motivated painting style. Come to the exhibition, let the proportions take effect on you, take pictures, post them on Instagram and experience the exhibition again but then on your screen.
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.