3. Kunstinstituut Melly
Jennifer Tee: Still Shifting, Mother Field. // Op de derde verdieping: een langlopend initiatief, genaamd 84 STAPPEN met nieuwe kunstwerken van Anna Witt en Tromarama. Curator: Rosa de Graaf, Julija Mockute. Gratis toegang tijdens het kunstweekend.#installation #painting #performance(Witte de Withstraat 50, 3012 BR)
Jennifer Tee: Still Shifting, Mother Field. // Op de derde verdieping: een langlopend initiatief, genaamd 84 STAPPEN met nieuwe kunstwerken van Anna Witt en Tromarama. Curator: Rosa de Graaf, Julija Mockute. Gratis toegang tijdens het kunstweekend.
De tentoonstelling Still Shifting, Mother Field, van kunstenaar Jennifer Tee omvat keramische sculpturen, installaties van textiel, performances en collages die in opdracht zijn gemaakt. Tee werd geboren in Arnhem, Nederland in 1973. Ze woont en werkt in Amsterdam. Als onderdeel van de solotentoonstelling Still Shifting, Mother Field, bij Kunstinstituut Melly, presenteert de Nederlandse kunstenaar Jennifer Tee een performance die is ontwikkeld samen met de Koreaanse improvisatie-choreograaf en danser Miri Lee. De performances vinden plaats op vooraf geplande vrijdagen en zondagen gedurende de hele tentoonstellingsperiode.

De Duitse kunstenaar Anna Witt is geïnteresseerd in de constructie van culturele stereotypen en de plaats van het individu binnen sociale systemen. Experimentele en performatieve kunstvormen zijn essentieel voor haar werk. Ze werkt vaak samen en is vooral geïnteresseerd in vormen van zorgverlening en het verschil tussen sociale verbondenheid en onthechting. Door performances, openbare interventies en video-installaties probeert ze op speelse manier gemeenschappelijke interactie mogelijk te maken. Daarom is ze even geïnteresseerd in non-verbale vormen van communicatie, zoals geluid, gebaren en beweging, als in verbale. Volgens haar zijn het deze meer gemarginaliseerde en zintuiglijke vormen die nieuwe definities van ons gemeenschappelijk bestaan kunnen opleveren. Voor 84 STAPPEN presenteert Witt een nieuwe installatie in opdracht gemaakt om als podium te dienen voor live ASMR-performances.

Het collectief Tromarama is een in Bandung gevestigd kunstenaarscollectief dat in 2006 werd opgericht door Febie Babyrose, Herbert Hans en Ruddy Hatumena. De drie ontmoetten elkaar tijdens hun studie en begonnen al snel werken te maken die video, installatie, computerprogrammering en publieksparticipatie combineren. Hun gezamenlijke interesse in de invloed van digitale media op de perceptie van de omgeving ligt ten grondslag aan hun kunstwerken. Door taal, tekst, humor en interactie reageert Tromarama op de hoekstenen van de politieke en culturele omgeving van Indonesië en op vormen van perceptie van onze mondiale hyperrealiteit. Voor 84 STAPPEN presenteert Tromarama een locatiespecifieke uitvoering van hun werk Soliloquy (2018/2022).
The exhibition Still Shifting, Mother Field, by artist Jennifer Tee includes newly commissioned ceramic sculptures, textile installations, performances, and collages. Tee was born in Arnhem, the Netherlands in 1973. She lives and works in Amsterdam. As part of the solo-exhibition Still Shifting, Mother Field at Kunstinstituut Melly, Dutch artist Jennifer Tee is staging a performance developed with Korean improvisation choreographer and dancer Miri Lee. Performances will take place at scheduled Fridays and Sundays throughout the exhibition period. In Jennifer Tee’s work her interest in the in-between state of what she calls “the soul in limbo” is of central importance. The soul in limbo is restless and alive and caught in an unnamed place–a conceptual, mental, psychological, and physical space–on the border between the present and the possible. Tee also researches contemporary life, with its cross-cultural identity and narratives, its instability and complexity, and its potential for the loss of identity, language, and kinship with original cultures.

German artist Anna Witt is interested in the construction of cultural stereotypes and the place of the individual within social systems. Experimental and performative art forms are essential to her art making. She often works collaboratively, and is particularly interested in forms of care work, and the divergence of social connectivity and detachment. Taking the form of performances, public interventions, and video installations, her works seek to playfully enable communal interaction. To this end, she is as interested in non-verbal forms of communication, such as sound, gesture, and movement, as she is in verbal. In her view, it is these more marginalized and sensorial registers that may offer new definitions of our communal existence. For 84 STEPS, Witt presents a newly commissioned site-specific installation set to become a stage for live ASMR performances.

The collective Tromarama is a Bandung-based artist collective founded in 2006 by Febie Babyrose, Herbert Hans, and Ruddy Hatumena. The three met while studying together, and shortly began to create works that combine video, installation, computer programming, and public participation. Underpinning their art making, is their collective interest in the influence of digital media on society’s perception of its surroundings. Channeling language, text, wit, and interaction, Tromarama reflects on the cornerstones of Indonesia’s political and cultural environment, and on forms of perceptive engagement in our hyperreality that applies globally. For 84 STEPS, Tromarama presents a site-specific iteration of their work Soliloquy (2018/2022).
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.