22. EYE LOVE YOU artspace
‘ZERO ZERO / Rise’, met Jan Henderikse, Thijs van Buuren, Ben Schot, Johannes Steendam, Susanna van Caldenborgh, Saminte Ekeland, Rolf den Dunnen, Matthijs van Zessen, Rob van der Hoeven. Curator: Saminte Ekeland & Rolf den Dunnen.#painting #mixedmedia(Blaak 333, 3011 GB)
‘ZERO ZERO / Rise’, met Jan Henderikse, Thijs van Buuren, Ben Schot, Johannes Steendam, Susanna van Caldenborgh, Saminte Ekeland, Rolf den Dunnen, Matthijs van Zessen, Rob van der Hoeven. Curator: Saminte Ekeland & Rolf den Dunnen.
In de tentoonstelling ZERO ZERO / Rise zoeken we naar de sporen, echoes of repercussies van de ZERO beweging voor de huidige generaties kunstenaars. Met het thema "Rise" verheerlijken wij niet de absolute vrijheid, maar eisen het absolute recht op oorspronkelijkheid op. Wij verkondigen niet de totale losbandigheid, maar de uniekheid die door geen enkele abstracte norm tenietgedaan kan worden. De opstandigheid die wij predikken, is een innerlijke opstandigheid, en de bewustwording van onze uniciteit, die ons in staat stelt een ander gezichtspunt in te nemen. We zullen de onderdrukkende machten alleen maar overwinnen naarmate we er ons rekenschap van geven dat zij hun kracht slechts putten uit onze onwetendheid over onze rol als soevereine en absolute heersers.
In the exhibition ZERO ZERO / Rise, we seek the traces, echoes or repercussions of the ZERO movement for current generations of artists. With the theme "Rise", we do not glorify absolute freedom, but claim the absolute right to originality. We do not preach total debauchery, but uniqueness that cannot be nullified by any abstract norm. The rebellion we preach is an inner rebellion, and the realisation of our uniqueness, which enables us to adopt a different point of view. We will overcome oppressive powers only as we realise that they draw their strength only from our ignorance of our role as sovereign and absolute rulers.
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.